Dronele utilizate de Virtech Solutions sunt inregistrate la Autoritatea Aeronautica Civila Romana cu urmatoarele coduri de identificare :

                                                                                                                                                     YR-D039

                                                                                                                                                     YR-D040

                                                                                                                                                     YR-D041

autoritatea aeronautica civila
logo

Cadrul legal

În baza prevederilor Regulamentului (EC) nr. 2016/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în atribuţiile AACR intră certificarea/autorizarea aeronavelor/personalului în cazul aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150kg. Cadrul legislativ aplicabil activităţilor de zbor în care sunt implicate aceste aeronave este:

  1. Codul aerian
  2. HG 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” (cu modificările şi completările ulterioare);
  3. RACR IA “Înmatricularea aeronavelor civile”;
  4. RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”;
  5. RACR OPS LAAG “Lucru aerian şi aviaţie generală”;
  6. DN 14-02-001 “Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fără pilot (UAV)” Ediţia 2